Hz Mehdi (ə.s.) mübarizəsində ağlın ixtiyarını yox edəcək fövqəladə xüsusiyyətləri ilə deyil, üstün imanı, ağlı, vicdanı və gözəl əxlaqı ilə qalib olacaq

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Bu saytda yer alan filmlər Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq hazırlanılmışdır.
Bu saytda olan bütün yazıları, saytı qaynaq göstərmək şərti ilə müəllif haqqı ödəmədən istifadə edə bilərsiniz.
© Qısa filmlər 2014 - Yeni dizaynda