Hz Mehdinin (ə.s) qarşısındakı neqativ güclər Hz Mediyə (ə.s.) qarşı tarixin ən çətin mübarizəsini aparacaqlar

 

Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Bu saytda yer alan filmlər Adnan Oktarın əsərlərindən faydalanılaraq hazırlanılmışdır.
Bu saytda olan bütün yazıları, saytı qaynaq göstərmək şərti ilə müəllif haqqı ödəmədən istifadə edə bilərsiniz.
© Qısa filmlər 2014 - Yeni dizaynda